Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 27/St.Pod./2012

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Statystyczna analiza danych w biznesie"