Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 28/St.Pod./2013

Zarządzenie nr 28/St.Pod./2013 w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Organizacja i Zarządzanie w Administracji Publicznej”