Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 28/St.Pod./2016

w sprawie: powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych o nazwie "Master of Business Administration (MBA)"