Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 36/St.Pod./2016

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość budżetowa, kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny w jednostkach sektora finansów publicznych”