Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 45/St.Pod./2015

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 46/St.Pod./2014 Rektora UEP z dnia 10 czerwca 2014 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu trzydziestej pierwszej edycji Studiów Podyplomowych "Bankowość"