Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 49/St.Pod./2012

w sprawie powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych  o nazwie Program Master Of Buisness Administration Poznań – Atlanta (Program MBA Poznań – Atlanta)