Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 55/St.Pod./2015

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Cła i podatki w procedurach celnych"