Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 67/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Gospodarowanie zasobami” dla Kadry Oficerskiej Państwowej Straży Pożarnej