Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 73/St.Pod./2016

w sprawie: powołania na Wydziale Gospodarki Międzynarodowej Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Strategia pozyskiwania i zarządzanie funduszami unijnymi”