Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 76/St.Pod./2013

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Strategia i Planowanie Biznesu”