Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 76/St.Pod./2016

w sprawie powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „E-marketing”