Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 77/St.Pod./2014

w sprawie    powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Komunikacja i techniki perswazji w biznesie”