Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 79/St.Pod./2014

w sprawie  powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego Poznaniu Studiów Podyplomowych „Ubezpieczenia gospodarcze”