Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 79/St.Pod./2015

w sprawie: zmiany Zarządzenia nr 25/St.Pod./2015 Rektora UEP z dnia 25 maja 2015 roku w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu dziesiątej edycji Studiów Podyplomowych "Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej"