Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 79/St.Pod./2016

w sprawie: uchylenia Zarządzenia nr 32/St.Pod./2016 Rektora UEP z dnia 20 maja 2016 roku o powołaniu na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu szóstej edycji Studiów Podyplomowych „Organizacja i zarządzanie w administracji publicznej” (dla służb mundurowych)