Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 82/St.Pod./2015

w sprawie: powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Strategia i planowanie biznesu"