Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 89./St.Pod./2013

w sprawie: powołania na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych „Rachunkowość” z miejscem prowadzenia zajęć w Koszalinie