Educating for 34 436 days
Zarządzenia Rektora dotyczące studiów podyplomowych na UEP

Zarządzenie nr 96/St.Pod./2013

w sprawie powołania na Wydziale Ekonomii Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu Studiów Podyplomowych "Ekonomia Społeczna" (II edycja).