W ramach projektu CENETSIE finansowanego z funduszy NAWA, dnia 2 października 2020 roku na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyły się warsztaty "e-books in CENETSIE Project". Wzięło w nich udział 33 uczestników projektu z krajów europejskich biorących udział w tym projekcie - Bułgarii, Chorwacji, Czech, Słowacji, Ukrainy i Węgier. 

Z racji sytuacji epidemicznej, warsztaty zostały zorganizowane z wykorzystaniem platformy MS Teams.


Spotkanie dotyczyło aspektów metodologicznych oraz organizacyjnych związanych z przygotowywanymi w ramach projektu pięcioma e-bookami:


  • Accounting Challenges for Sustainability and Innovations
  • Sustainable Development – Innovations in Business
  • Sustainable development - Methodology of Qualitative and Quantitative Research
  • Production – Operation Management. Chosen Aspects
  • Sustainable Development  - Corporate Social Responsibility

W przygotowaniu  e-booków zaangażowanych jest ponad 40 pracowników naukowych z uczelni partnerskich. Koordynatorem projektu jest dr hab. Barbara Borusiak, prof. UEP.

Więcej informacji o projekcie na stronie  www.cenetsie.ue.poznan.pl