W roku 2009 ówcześni prorektorzy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu – prof. Piotr Banaszyk i Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu – prof. Jacek Jagielski zgłosili inicjatywę międzyuczelnianej współpracy, która manifestuje się cyklicznymi konkursami i wystawami w murach UEP prac artystycznych pracowni plakatu UAP prowadzonej przez prof. Eugeniusza Skorwidera. Oprócz wymienionych konkursy i wystawy nie dochodziłyby do skutku bez udziału Agnieszki Hały i Jerzego Kura z UEP oraz Szymona Szymankiewicza z UAP. Jury każdorazowo stanowili Rektorzy obu Uczelni oraz E.Skorwider, J. Jagielski i P. Banaszyk.

Idea

Podstawową wartością konkursu jest integracja społeczności akademickiej obu uczelni zarówno studentów, jak i pracowników. Idea konkursu dotyczy artystycznego ujmowania i interpretowania ważnych problemów ekonomicznych. Po spotkaniach przedstawicieli władz obu uczelni ustalono, że najbardziej sprzyjającym medium do przekazu pojęć i zagadnień z zakresu gospodarki jest plakat. Jest on stosunkowo łatwy do eksponowania w przestrzeni, możliwy do powielania oraz niekłopotliwy produkcyjnie. Co ważniejsze, jest najlepszym narzędziem do symbolicznego, kompaktowego wyrażenia skondensowanych komunikacyjnie, ale też złożonych definicyjnie treści i znaczeń. Dzięki tej inicjatywie oba środowiska miały inspirować się i uczyć innych sposobów ekspresji treści edukacyjnych oraz mierzenia się z tematem mało eksploatowanym artystycznie, a ważnym społecznie