Wydział Zarządzania

dr hab.  Marzena Remlein, prof. nadzw. UEP

dziedziny: teoria rachunkowości, rachunkowość finansowa, rachunkowość grup kapitałowych, sprawozdawczość finansowa
e-mail: marzena.remlein@ue.poznan.pl