Program studiów na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu został poszerzony o nowy, unikatowy przedmiot Microeconomics of Competitiveness (MOC), opracowany na Harvard Business School. Autorem modułu jest wybitny ekonomista, specjalista w dziedzinie strategii organizacji i konkurencyjności międzynarodowej, wykładowca HBS – prof. Michael Porter.