System identyfikacji wizualnej UEP bazuje na spójnym zestawie elementów, zaprojektowanym tak, by każdy z użytkowników mógł dostosować go do własnych potrzeb. Wykorzystane elementy (znak, zdjęcia) występują zawsze w określonej konfiguracji.

Wszelkie dopuszczone do edycji formatki powinny być zatwierdzane przed realizacją przez zespół Działu Marketingu. Prośby o akceptację przygotowanych materiałów każdorazowo prosimy przesyłać do Kierownika Działu Marketingu. Sprawdzanie zgodności edytowanych przez poszczególne komórki materiałów służy utrzymaniu spójności komunikacji.