Zapraszamy do korzystania z miejsc postojowych na kondygnacjach podziemnych budynku CEUE UEP, przy ul. Towarowej 55 w Poznaniu.

Parking dysponuje całkowitą liczbą miejsc w liczbie 99 (w tym 2 miejsca dla najemców oraz 5 dla osób z niepełnosprawnością).
 
Osoby, które nie posiadają szczególnych uprawnień do korzystania z parkingu na podstawie umowy zawartej z Uczelnią albo odrębnego zezwolenia władz Uczelni, mogą korzystać z miejsc postojowych tylko w niżej wymienionych dniach i godzinach:
- od poniedziałku do piątku: 16:00-24:00,
- sobota: 06:00 -24:00,
- niedziela: 06:00-24:00,
o ile dni te nie są dniami, w których Uczelnia nie funkcjonuje (np. świętem).


Cennik:
1. Opłata jest zależna od czasu korzystania z miejsca postojowego.
2. Wysokość opłat:
  • za każdą rozpoczętą godzinę: 5,00 zł brutto,
  • zagubienie, zniszczenie, uszkodzenie biletu: 50,00 zł brutto (opłata manipulacyjna) + opłata za czas korzystania z miejsca postojowego zgodnie z punktem 1.
3. Opłata naliczana jest od chwili wjazdu na teren Uczelni do czasu uiszczenia opłaty.
4. Płatność (tylko bezgotówkowo) regulowana jest w automacie biletowym zlokalizowanym na parterze budynku CEUE.
5. Po uiszczeniu opłaty użytkownik musi opuścić teren Uczelni w ciągu 15 minut.