Dział Współpracy z Zagranicą ogłasza kwalifikację w ramach programu Erasmus+ mobilność z krajami partnerskimi (KA107).

Nauczyciele akademiccy UEP mogą poprowadzić wykłady w następujących uczelniach:

 

- Narxoz University (Kazachstan) – wyjazd 1 osoby
- Armenian State University of Economics (Armenia) – wyjazd 2 osób
- American University of Central Asia (Kirgistan) – wyjazd 1 osoby


Mobilność powinna zostać zrealizowana do dnia 30.06.2019r.

 

Dokumenty aplikacyjne należy dostarczyć w formie wydrukowanej i podpisanej do Działu Współpracy z Zagranicą  do  p. 221 bud. A  oraz przesłać na adres e-mail: aleksandra.dajerling@ue.poznan.pl do dnia 19.10.2018 r. do godz. 13.00