Niemiecka Centrala Wymiany Akademickiej (Deutscher Akademischer Austauschdienst e.V.) utrzymuje bliskie stosunki z Polską od 1958 roku. Warszawskie Przedstawicielstwo DAAD powstało w roku 1997 http://www.daad.pl/pl/index.html . Jego nadrzędnym celem jest wspieranie współpracy akademickiej pomiędzy Polską i Niemcami.

Główne pola działania DAAD w Polsce to:

 

    - Udzielanie informacji o niemieckim szkolnictwie wyższym oraz badaniach naukowych w Niemczech

    - Wspieranie współpracy polskich i niemieckich uczelni, naukowców i studentów

    - Przyznawanie stypendiów polskim studentom, absolwentom i naukowcom na wyjazdy do Niemiec

    - Współpraca z siecią byłych stypendystów DAAD w Polsce

    - Opieka nad niemieckimi stypendystami w Polsce

 

Szczegółowe informacje na temat stypendiów DAAD na rok akademicki 2019/2020 znajdują się w linku poniżej:


https://www.daad.pl/pl/