Archiwum 2013

ZP/074/13

Dostawa tablic ogłoszeniowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
Oferty należy składać do dnia  27 sierpnia 2013 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016
 
w sprawach merytorycznych:
Ewa Gaca, tel.: 61 856 95 97
 
w sprawach formalnych:
Tomasz Lulka,  tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 164189-2013