Educating for 35 229 days
Uchwały Senatu w Roku Akademickim 2019/2020

Uchwała nr 64 z dnia 20 grudnia 2019 roku

Uchwała w sprawie zasad i trybu przyznawania Medalu „Summa cum laude” oraz dokonywania wpisu do „Złotej księgi absolwentów”