Ogłoszenia

ZP/003/19

Wynik postępowania

 

Całodobowa obsługa portierni w obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w okresie od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku

Oferty należy składać do dnia 21 marca 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:
Paulina Pankiewicz, Monika Kryś, Iwona Pospieszna-Filakiewicz 

w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska