Ogłoszenia

ZP/013/19

Wynik postępowania

Sukcesywne usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych

dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia 16 maja 2019 r. do godz. 8:00 
w kancelarii UEP, bud. B, pok. 016

w sprawach merytorycznych:

Agata Maćków-Wojciechowska

w sprawach formalnych:

Renata Glinkowska