Ogłoszenia

ZP/025/16


Ochrona osób i mienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu


Oferty należy składać do dnia 16 maja 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:


Grzegorz Bartkowiak    - Kierownik Działu Zarządzania Infrastrukturą tel. 61-854-30-65

 Renata Rabijewska – Kierownik Działu Spraw Studenckich tel. 61-856-95-66


w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 
nr publikacji w BZP: 50313- 2016