Ogłoszenia

ZP/033/18

Wynik postępowania

Dostawa oraz montaż mebli biurowych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 


Oferty należy składać do dnia 03 września 2018 r. do godz. 08:00 
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 

w sprawach merytorycznych:

Bolesław Lemke, tel. 61 856 95 96

Renata Glinkowska, tel.: 61 856 92 79

Nr BZP: 608517-N-2018