Ogłoszenia

ZP/048/16


Sukcesywna dostawa papieru kserograficznego oraz artykułów biurowych dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem dla  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu w 2017 roku.


Oferty należy składać do dnia 03 listopada 2016 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:


w sprawach formalnych

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79
 

Publikacja w BZP:       331398  2016        z dnia 26.10.2016 r.