Ogłoszenia

ZP/051/17

Unieważnienie postępowania


Sukcesywne usługi w zakresie rezerwacji, sprzedaży i dostarczania biletów lotniczych

dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  
Oferty należy składać do dnia 19 grudnia 2017 r. do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

 
nr publikacji w BZP: 631040-N-2017