Ogłoszenia

ZP/057/18

Informacja z otwarcia ofert

Sukcesywna dostawa wraz z rozładunkiem i wniesieniem artykułów spożywczych

 oraz cateringowych-jednorazowych dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu  

Oferty należy składać do dnia   06 grudnia 2018.r do godz. 08:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 
w sprawach merytorycznych:

 Łukasz Burchardt 

w sprawach formalnych

Renata Glinkowska

 
nr publikacji w BZP  654575 -N-2018