Ogłoszenia

ZP/076/15

Wynik postępowania

Dostawa dostępnych w prenumeracie czasopism polskich dla UEP w 2016 r


Oferty należy składać do dnia  14.10.2015 r. do godz. 8:00
w Kancelarii UEP, w bud. B, pok. 016 
 

Sprawy merytoryczne:

Jolanta Wardaszko  tel.: 61 854 33 52

Sprawy formalne:

Tomasz Lulka tel.: 61 856 92 79