Educating for 34 442 days
Zamówienia na usługi społeczne

NPR/05/16

Usługi hotelowo-restauracyjne – Orientation Session w Programie MBA Poznań-Atlanta


Oferty w formie elektronicznej można składać do dnia 12.09.2016 r.  na adres mailowy Zamawiającego – zp@ue.poznan.pl z tytułem wiadomości NPR/05/16


Informacji udziela:

Sprawy merytoryczne:

Anna Matysek-Jędrych  tel. 61 85438 68  

Sprawy formalne:

Tomasz Lulka tel. 61 856 92 79