Educating for 34 434 days
Zamówienia na usługi społeczne

NPR/07/16

Usługi gastronomiczne w związku z organizacją przerwy obiadowej dla studentów Programu MBA Poznań-AtlantaOferty w formie elektronicznej można składać do dnia 29.09.2016 r.  na adres mailowy Zamawiającego – zp@ue.poznan.pl z tytułem wiadomości NPR/07/16


Informacji udziela:

Sprawy merytoryczne:

Anna Matysek-Jędrych  tel. 61 85438 68  

Sprawy formalne:

Tomasz Lulka tel. 61 856 92 79