Educating for 34 442 days
Zamówienia na usługi społeczne

S/02/17

 Usługi hotelowo-restauracyjne w związku z organizacją Leadership Workshop dla studentów Programu MBA Poznań-Atlanta

Oferty w formie elektronicznej można składać do dnia 10.03.2017r. godz: 10:00 na adres mailowy Zamawiającego – zp@ue.poznan.pl z tytułem wiadomości S/02/17Sprawy merytoryczne:

Anna Matysek-Jędrych  tel. 61 854 38 68


Sprawy formalne:

mgr Tomasz Lulka tel. 61 856 92 79