Educating for 34 434 days
Zamówienia na usługi społeczne

S/03/17

 Usługi hotelowo-restauracyjne w związku z organizacją Strategic Simulation Game dla studentów Programu MBA Poznań-Atlanta

Oferty w formie elektronicznej można składać do dnia 10.03.2017r. godz: 10:00 na adres mailowy Zamawiającego – zp@ue.poznan.pl z tytułem wiadomości S/03/17Sprawy merytoryczne:

Anna Matysek-Jędrych  tel. 61 854 38 68 


Sprawy formalne:

mgr Tomasz Lulka tel. 61 856 92 79