Educating for 34 442 days
Zamówienia na usługi społeczne

S/05/17

„Usługi gastronomiczne oraz usługi dodatkowe w ramach konferencji XXVII Zjazd Katedr Marketingu, Handlu i Konsumpcji Horyzonty wiedzy. Marketing – Handel – Konsumpcja 17.09-19.09.2018”

Oferty w formie pisemnej należy składać na adres Zamawiającego Uniwersytet Ekonomiczny
w Poznaniu al. Niepodległości 10, 61-875 Poznań, do dnia 15.09.2017 r. godz: 10:00 w Kancelarii, budynek B, pok. 016. z tytułem wiadomości „Oferta na usługi społeczne - S/05/17”