Educating for 34 442 days
Zamówienia na usługi społeczne

S/06/17

Usługi hotelowo-restauracyjne – Orientation Session – w Programie MBA Poznań-AtlantaOferty w formie elektronicznej można składać do dnia 03.10.2017 godz. 10:00 na adres mailowy Zamawiającego – zp@ue.poznan.pl z tytułem wiadomości S/06/17