Educating for 34 442 days
Zamówienia na usługi społeczne

ZP/010/18-US

informacja o udzieleniu zamówienia

Organizacja konferencji EIBA 2018 dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

Oferty należy składać na adres podany w pkt. 1 Ogłoszenia, nie później niż do 16 marca 2018 r.godz. 10:00, w Kancelarii, budynek B, pok. 016Sprawy formalne:

Tomasz Lulka tel. 61 856 92 79