Educating for 34 442 days
Zamówienia na usługi społeczne

ZP/013/18-US

Wynik postepowania

Usługi hotelowo-restauracyjne w związku z organizacją sesji Leadership Workshop dla studentów Programu MBA Poznań-Atlanta


Oferty należy składać na adres Zamawiającego, nie później niż do 10 kwietnia 2018 r.godz. 12:00, w Kancelarii, budynek B, pok. 016


Sprawy formalne:

Tomasz Lulka tel. 61 856 92 79