Educating for 34 442 days
Zamówienia na usługi społeczne

ZP/019/18-US

informacja o udzieleniu zamówienia

Ochrona osób i mienia  w budynkach Uniwersytetu Ekonomicznego w PoznaniuOferty należy składać na adres Zamawiającego, nie później niż do 18 maja 2018 r.godz. 08:00,      21 maja 2018 r. godz. 08:00, w Kancelarii, budynek B, pok. 016

Sprawy merytoryczne:

Paulina Pankiewicz   -  tel. 61 854 32 36

Monika Kryś   - tel. 61 854 30 65


Sprawy formalne:

Tomasz Lulka tel. 61 856 92 79