Educating for 34 442 days
Zamówienia na usługi społeczne

ZP/021/20-US

unieważnienie postępowania

Usługi polegające na przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji  psychiatrycznych dla studentów i pracowników  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.