Educating for 34 434 days
Zamówienia na usługi społeczne

ZP/028/17-US

Certyfikowane szkolenia na audytorów i weryfikatorów

Oferty należy składać na adres podany w pkt. 1 SIWZ, nie później niż do 22 września 2017 r.godz. 08:00, w Kancelarii, budynek B, pok. 016Sprawy formalne:

mgr Tomasz Lulka tel. 61 856 92 79