Educating for 34 442 days
Zamówienia na usługi społeczne

ZP/028/20-US

Usługi polegające na przeprowadzeniu indywidualnych konsultacji  psychologicznych dla  pracowników  Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.