Educating for 34 434 days
Zamówienia na usługi społeczne

ZP/029/20-US

unieważnienie postępowania

Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na rzecz Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu