Zapytania ofertowe

Naprawa elewacji i rynien na domu studenckim Dewizka położonym w Poznaniu przy ulicy Dożynkowej 9D

Przedmiotem zamówienia jest naprawa elewacji w górnej części (pod gzymsem) w pasie 50 cm, na wszystkich ścianach budynku oraz  oczyszczenie i naprawa rynien

Ofertę z ceną oraz krótkim opisem; sposobu wykonania prac, propozycji zastosowania materiałów i  technologii należy złożyć w Dziale Technicznym UEP (budynek A przy al. Niepodległości 10, pokój 0040 (przyziemie) do dnia 11.10.2016 godz. 900.

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11.10.2016 o godz. 901 w pokoju 0039.

 w sprawach formalnych:

Tomasz Lulka, tel.: 61 856 92 79